Kerralla kuntoon!

13.1.2019
Kalle Vuorio

Insinööritoimistoissa eletään yhtä vuoden mielenkiintoisimmista ajoista. Vuodenvaihteen jälkeen kiireet näyttäisivät jatkuvan edelleen, joten perinteinen päätöksenteon hitaus alkaa purkautumaan uusien tilauksien merkeissä.

Viime viikkoina olen jälleen saanut todistaa meille tuttua ilmiötä: Asiakas soittaa työmaalta, käyttöönotto edessä, suojalaitteiden asetteluarvoja ei ole, miten nopeasti saisitte tehtyä asetteluarvot?

Tämän jälkeen aletaan selvitellä lähtötietoja verkkoyhtiöltä ja kohteen suunnittelijoilta. Yksi on toimittanut keskijännitepuolen, toinen pienjännitepuolen, kolmas varavoimakoneen ja neljäs toimittaja UPS-laitteen. Kukaan ei ole koordinoinut miten nämä kokonaisuudet sovitetaan yhteen suojauksen ja sähköturvallisuuden kannalta katsottuna?

SFS 6000: 514.5 Piirustukset

Tämä standardin kohta määrittelee mm. seuraavaa.

-----

514.5.1 Sähköasennusten dokumentointiin on käytettävä standardien SFS-EN 61082 ja SFS-EN 81346 mukaan laadittuja kaavioita, piirustuksia ja taulukoita, joista ilmenee erityisesti seuraavat tiedot:

  • virtapiirien laji ja rakenne (kulutuspisteiden sijainti, johtimien lukumäärä ja koko, johtolaji, johtojen tyypit), sekä
  • tiedot joiden avulla suoja-, kytkin- ja erotuslaitteiden ominaisuudet ja niiden sijainti voidaan tunnistaa.

Yksinkertaisista asennuksista voivat edellä mainitut tiedot olla luettelomuodossa.

Dokumenttien tulee sisältää seuraavat yksityiskohtaiset tiedot, siltä osin kuin ne ovat tarpeen kussakin asennuksessa:

  • johtimien tyypit ja poikkipinnat
  • virtapiirien pituudet, joita tarvitaan suojausta tai jännitteenalenemaa koskevien laskelmien tekemiseen (yleensä riittää mitotuksessa käytetyt maksimipituudet)
  • suojalaitteiden lajit ja tyypit
  • suojalaitteiden mitoitusvirrat tai asettelut
  • prospektiiviset oikosulkuvirrat ja suojalaitteiden katkaisukyvyt.

Nämä tiedot pitää olla käytettävissä asennuksen jokaisesta piiristä.

Tiedot päivitetään asennuksen jokaisen muutoksen jälkeen. Piirustuksista ja dokumenteista pitää selvitä myös peitossa olevien laitteiden sijoitukset.

Nämä tiedot tarvitaan asennuksen suojauksen toimivuuden tarkistamiseen ja ne pitää selvittää jo suunnitteluvaiheessa.

-----

KMJ tarjoaa Teille kaiken kattavan, kokonaisuuden huomioon ottavavan verkostolaskennan 21 v. rautaisella kokemuksella, olipa verkkosi minkälainen tahansa.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille ja tehdään ne laskelmat kesän projekteihin ajoissa :))