Energian mittausjärjestelmä

Energiat ja sähkönlaatu

Energiakustannukset ovat merkittävä osuus teollisen toiminnan ylläpitokustannuksista. Kustannusten lisäksi energianmittauksella seurataan toiminnan tehokkuutta ja häiriöttömyyttä.

Energiakustannusten hallinta ja ennakointi syntyy tehokkaan energianmittausjärjestelmän suunnittelusta ja käyttöönotosta. Järjestelmä mahdollistaa myös ISO 50001 -standardin mukaisen
energianhallintajärjestelmän käyttöönoton. Sähkön laadun seuranta toimii osana kokonaisvaltaista älykästä kunnossapitoa ja varmistaa tuotannon toimintavarmuuden ja turvallisen käytön.

Tarjoamme energianmittausjärjestelmien kokonaispalveluita suunnittelusta asennukseen, ohjelmointiin, käyttöönottoon, koulutukseen ja ylläpitoon. Suunnittelussa hyödynnetään kokeneen ja ammattitaitoisen henkilöstömme syvällistä erikoisosaamista teollisuuden sähköautomaatioratkaisuista ja prosesseista. Asiakaslähtöinen palvelu ja riippumattomuus laitetoimittajista varmistavat parhaat ja elinkaaritarkastelun kestävät ratkaisut.

Energianmittausjärjestelmien suunnittelu

 • Asiakkaan tarpeiden mukaiset järjestelmät tarvekartoituksesta detaljisuunnitteluun

Laitteet ja OHJELMISTOT

 • Mittalaitteet, virtamuuntajat ja muut komponentit
 • Tiedonsiirtolaitteet ja tietojärjestelmät
 • Ohjelmistot ja pilvipalvelut

Asennukset, Käyttöönotto ja koulutus

 • Laitteiden ja järjestelmien asennukset
 • Mittalaitteiden ja ohjelmistojen konfigurointi ja käyttöönotto
 • Asiakaskohtaiset räätälöidyt koulutuskokonaisuudet

Ylläpito

 • Järjestelmien laajennukset, päivitykset ja kehitys
 • Mittausdatan analysointi ja asiantuntijalausunnot

Mittaus- ja analysointipalvelut

Tarjoamme erilaisia sähkönjakelujärjestelmien mittaus- ja analysointipalveluja. Suoritamme mittaukset ja datan keruun olemassa olevaa mittarointia hyödyntäen, kannettavalla kalustolla tai kiinteästi asennettavilla mittalaitteilla.

 • Sähkönlaatu-ja häiriöanalyysit
 • Tehomittaukset ja kuormitustutkimukset
 • Energiamittaukset

Ota yhteyttä!

Kalle Vuorio, 0500-920 102, kalle.vuorio@kmj-engineering.fi