Suunnittelupalvelut

Suunnittelussa hyödynnetään kokeneen ja ammattitaitoisen henkilöstömme syvällistä erikoisosaamista teollisuuden sähköautomaatioratkaisuista ja prosesseista. Asiakaslähtöinen palvelu ja riippumattomuus laitetoimittajista varmistavat parhaat ja elinkaaritarkastelun kestävät ratkaisut.

Tarjoamme sähkönjakelujärjestelmien suunnittelu-ja projektipalveluja sekä instrumentointi- ja automaatiosuunnittelua eri toimialoille.

Sähkö- ja automaatiosuunnittelu

  • Sähkönjakelujärjestelmät 0,4...110 kV
  • Varavoima- ja UPS-järjestelmät
  • Loistehonkompensointi ja yliaaltojen suodatus
  • Energian- ja sähkön laadun mittausjärjestelmät
  • Automaatio- ja instrumentointisuunnittelu

Projektipalvelut

Tarjoamme projektipalvelua joka sisältää mm. seuraavaa:

  • Hanke- ja esisuunnittelu
  • Tekniset erittelyt ja kilpailutus
  • Toteutussuunnittelu
  • Projektin johto
  • Asennusvalvonta ja käyttöönotto

Dokumentointi-ja selvitystyöt

Dokumentointiprojekteissa selvitetään ja päivitetään olemassaolevien asennusten sähködokumentaatio vähintään sähköturvalisuuslain vaatimusten tasolle sekä laaditaan tarvittava uusi dokumentaatio.

Kattava dokumentointi-ja selvitystyö sisältää yleensä seuraavaa:

Dokumentointi ja selvitystyön tuloksena saadaan informaatiota sähkönjakelun nykytilasta sekä parannusehdotukset havaittuihin vikoihin ja puutteisiin.

Ota yhteyttä!

Kalle Vuorio, 0500-920 102, kalle.vuorio@kmj-engineering.fi