Verkostolaskenta - toimintavarma verkko

Turvallisen ja toimintavarman sähkönjakelujärjestelmän edellytyksenä on jakeluverkon sähköisten suureiden laskenta ja laskentatulosten asiantunteva analysointi. Verkkomalli mahdollistaa sähköverkon muutosten hallinnan tehokkaasti ja turvallisesti myös tulevaisuudessa.

Uudiskohteissa verkostolaskentapalvelumme tekee kerralla kunnollista. Varmistamme mitoitusten oikeellisuuden sekä suojauksen nopean ja selektiivisen toiminnan kaikissa käyttötilanteissa. Loppudokumentointi esittää laskennan tulokset ja vaadittujen standardien mukaiset perustelut.

Vanhoissa kohteissa verkostolaskentapalvelumme kartoittaa sähkönjakelunne nykytilan. Kokeneet asiantuntijamme keskustelevat kanssasi järjestelmänne erityispiirteistä sekä selvittävät kaikki tarvittavat lähtötiedot.  Asiantuntijalausuntomme esittää laskennan tulokset sekä parannus- ja korjausehdotukset selkeästi ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Verkostolaskentapalveluissa hyödynnetään kokeneen ja ammattitaitoisen henkilöstömme syvällistä erikoisosaamista sähkönjakelujärjestelmien ratkaisuista. Asiakaslähtöinen palvelu ja riippumattomuus laitetoimittajista varmistavat parhaat ja elinkaaritarkastelun kestävät ratkaisut.

Teollisuus ja kiinteistöt

Palvelut uusiin kohteisiin sekä muutosprojekteihin

 • Esisuunnittelupalvelut ja mitoitusten varmistaminen
 • Oikosulkulaskenta
 • Oikosulkukestoisuuksien ja katkaisukykyjen arviointi
 • Kiskostojen oikosulkukestoisuuden määrittäminen (jos kilpiarvoja ei ole olemassa)
 • Varavoima- ja UPS-jakelun oikosulkulaskennat
 • Valokaarienergiat ja suojavaatetusvaatimukset
 • Releasettelut ja selektiivisyystarkastelut
 • Tehonjakolaskenta
 • Yliaaltolaskenta ja suodattimien mitoitus

Meriteollisuus

Palvelut uusiin aluksiin sekä muutosprojekteihin

 • Esisuunnittelupalvelut mitoitustarkoituksiin
 • Oikosulkulaskenta normaali- ja hätäjakelulle
 • UPS-jakelun oikosulkulaskennat
 • Releasettelujen määrittäminen ja selektiivisyystarkastelu
 • Yliaaltolaskenta ja suodattimien mitoitus
 • Dokumentointi luokituslaitoksien vaatimusten mukaisesti

Ota yhteyttä!

Kalle Vuorio, 0500-920 102, kalle.vuorio@kmj-engineering.fi