Case Agco Sisu Power - Mittaus­järjestelmä

Nokialla sijaitsevan Agco Sisu Power Oy:n tuotantolaitosten sähköenergian ja sähkön laadun mittausjärjestelmä on toteutettu KMJ-Engineering Oy:n ratkaisulla.

Lähtötilanne

Tehdasalueen sähkönjakelu koostuu useista 20/0,4 kV kiinteistö- ja puistomuuntamoista. Kaikissa kohteissa ei ollut mittausta ollenkaan ja perinteisten mittareiden lukemat luettiin kerran kuukaudessa sähköasentajan toimesta. Sähköenergian kulutuksen seurantaa ja raportointia haluttiin tehostaa nykypäivän vaatimusten tasolle. 

Ratkaisu

Jokaiseen 400 V pääkeskukseen asennettiin olemassaolevien taulumittareiden tilalle Janitza UMG604 analysaattori. Tiedonsiirto mittalaitteilta tietokantaan hoidetaan olemassaolevaa Ethernet-verkkoa käyttäen johon mittausjärjestelmälle luotiin oma virtuaaliverkko. Mittausdata tallennetaan tehtaan servereille Microsoft SQL- tietokantaan.

Energianhallintajärjestelmästä saadaan kulutusraportit halutuista kohteista halutulta ajanjaksolta. Tämän lisäksi järjestelmällä seurataan myös sähkön laatuun liittyviä asioita kuten yliaaltojen tasot, välkyntä ja transientit.

Tulevaisuuden tarpeita ajatellen järjestelmä on helposti laajennettavissa. Pääkeskuskohtaiseen Janitza UMG604 mittalaitteeseen voidaan kytkeä tarvittava määrä esimerkiksi UMG103 monitoimittareita tärkeiden kuluttajien seurantaan.

"Järjestelmän avulla voimme seurata tuotannon eri vaiheiden ja toimintojen energiankulutusta ja myös sähkön laatua. Energiatehokkuuden parantamiseen tehtyjen toimenpiteiden kannattavuus on helppoa todentaa kun on olemassa olevaa mittausdataa käytössä. KMJ toimitti järjestelmän suunnittelun, asennuksen ja käyttöönoton. Lisäksi he ovat toimittaneet meille suunnittelupalveluja, verkostolaskentapalveluja ja lämpökuvausta joten heidän tietämyksensä meidän sähkönjakelusta on vahva!"

Sähkö- ja automaatiopäällikkö

AGCO SISU POWER (entinen Sisu Diesel) on yli 60 vuotta Nokian Linnavuoressa toiminut dieselmoottoritehdas,   joka kävi läpi lähes vallankumouksellisen tuotantoteknisen uudistuksen vuosina 2005-2007.

Tehdas valmistaa vuodessa 30.000 dieselmoottoria. Henkilöstön määrä on n. 680.