Case Walki - Sähködokumentit hallintaan

Valkeakoskella sijaitsevan Walki Oy:n 20 kV ja 400 V jakelun piirustusten hallinta on toteutettu KMJ-Kelpo palvelulla.

Lähtötilanne:

Aikaisemmin sähköpiirustusten hallinta oli toteutettu perinteisesti. Tehdaskiinteistön sähkönjakeluun liittyvät dokumentit tallennettiin tehtaan omalle serverille ja paperiversiot mappeihin, suurin osa piirustuksista oli pelkästään paperiversioina. Muutostöiden yhteydessä revisiot tehtiin paperikuviin ja 'punakynäversiot' jäivät odottamaan suunnittelijan päivitystä.

Ongelmaksi alkoi muodostua ajan puute, kukaan ei enää ehtinyt päivittää kuvia ja sähköisessä formaatissa olevien piirustusten määräkin oli vähäinen. Paperiversioissa saattoi olla jo useampia päivitysmerkintöjä vuosien varrelta joten piirustusten tulkinta oli hankalaa.

Ratkaisu:

Ensimmäinen askel ongelman korjaamiseksi oli paperisten sähköpiirustusten luominen sähköiseen formaattiin. Vuonna 2009 KMJ ja Walki Oy:n sähkökunnossapito aloittivat sähködokumenttien päivitys-projektin jossa päivitettiin kiinteistön sähkökeskuksien piirustukset ajan tasalle ja luotiin AutoCad dokumentit. Samalla hiottiin jo olemassaolevaa keskusten tunnusjärjestelmää.

Seuraavassa vaiheessa otettiin käyttöön KMJ-Kelpo -dokumenttienhallintapalvelu. Piirustusten hakemistorakenne luotiin Walkin toivomusten mukaan. Palvelu toimii Internet-palveluna johon on integroitu cad-revisiointiohjelmisto jonka avulla revisiot voidaan toteuttaa sähköisesti. Sähkökunnossapidon henkilöstö tekee tarvittavat revisiopyynnöt palvelun kautta ja päivitetty dokumentti on käytössä sovitulla vasteajalla.

"Järjestelmän käyttöönotto oli helppoa, laite- tai ohjelmistoinvestointeja ei tarvittu. Palvelun avulla kiinteistön sähködokumenttien päivitys on sujunut hyvin, dokumentointi on aina ajan tasalla ja suuria paperipinoja ei enää pääse syntymään. Lisäksi KMJ on toimittanut meille verkostolaskenta- ja mittauspalveluja joten pojat tuntevat meidän jakelun, tästä kokonaisuudesta on meille hyötyä jatkossakin."

Kunnossapitopäällikkö, Sähkökäytönjohtaja.

Walki in brief
Walki Group produces multilayer laminate energy saving facings for construction applications; materials for selected flexible packaging applications; wrappings for the paper industry; and barrier packaging materials for the cartonmaking, corrugated and solid board industries. Walki Group operates production units in Finland, Sweden, Germany, Poland, the UK and China. Walki Group has net sales of approx 300 million euros and employs about 1,000 people.